همیشه باید یک پل ارتباطی بین ما و شما وجود داشته باشه که راحت تر بتوانیم صحبت کنیم، شما میتوانید با هریک از راه های زیر تماس برقرار کنید:

تلفن تماس: ۰۹۳۹۶۹۰۵۲۸۳

ایمیل: info@dream-housee.com

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۲۱۲۸۴۰۰۵۰۰

آدرس: ایران، کرج، سه راه گوهردشت، دریم هاوس